, Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine.

Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine.

Autor : Miroslav Jurecka > OS Ružomberok


Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine.

Marco Corvi vydal novú verziu Topodroidu 4.1.x pre Android na laserové meranie jaskýň cez upravený prístroj DistroX. V programe sa dajú robiť aj skupinové merania a navzájom ich medzi meračmi zdieľať. Dokonca sa dá odpalovať bezdrôtovo laser pristroja na diaľku, tak aby sme obmedzili magnetizmus telefónu. Nemusí sa však používať len drahý laser. Kľudne môžete dáta zadávať ručne cez kompas, sklonomer, pásmo a mapu menšej jaskyne kresliť situačne rovno v jaskyni.
Už nie je ani potrebné používať predpotopné Windows mobile telefóny. I keď stále sa dajú použiť do jaskyne aj staré telefóny z roku 2011 od Androidu 4.4.

Členovia OS Ružomberok v spolupráci s jaskyniarmi zo Slovenského krasu pripravili slovenský preklad aplikácie. Preložených bolo tisíce riadkov kódu. Preklad si vyžadoval niekoľko týždňov prplavej roboty a neustále sa na nom pracuje. Nová verzia priniesla aj niekoľko podstatných zmien vo funkčnosti a vzhľade aplikácie.

Nainštalujte si aplikáciu v Androide a vyskúšajte.
Je to nástroj, ktorý by nemal chýbať v telefóne u žiadneho moderného jaskyniara.

APPka: Topodroid

play.google.com/store/apps/details?id=com.topodroid.DistoX

Skrátený link:
lnk.sk/dyBQ

, Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine. , Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine. , Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine. , Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine. , Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine. , Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine. , Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine. , Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine. , Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine. , Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine. , Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine. , Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine. , Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine. , Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine. , Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine. , Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine. , Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine. , Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine. , Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine. , Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine. , Vyšiel program Topodroid 4.1 – nielen na laserové meranie jaskýň cez DistroX v slovenčine.

Email: Miroslav Jurecka > OS Ružomberok