školenia SSS, Výsledky prieskumu – predbežný záujem o školenia členskej základne SSS

Výsledky prieskumu – predbežný záujem o školenia členskej základne SSS

Autor : Miroslav Zverka


V prvom kole a riadnom čase do 30.11.2018 sa prihlásilo v prieskume zisťujúcom predbežný záujem o školenia členskej základne SSS zatiaľ 23 klubov. Z toho konkrétny záujem pre vybrané oblasti školení zo speleológie predstavuje nasledujúci sumár záujemcov:
– geológia všeobecne 22,
– štruktúrna geológia (aj stratigrafia a petrológia) 22,
– morfológia 22,
– speleobiológia 8,
– mapovanie 34,
– speleopotápanie 15,
– jednolanová technika 38,
– technická pracovná činnosť 20,
– hydrológia 18.

K tomu boli navrhnuté členskou základňou SSS ešte nasledujúce oblasti školení:
– speleoarcheológia (4 kluby),
– fotografovanie a videodokumentácia (3 kluby),
– jaskyniarska etika (7 klubov).

V prípade, že ste sa ešte nestihli k spomínanému prieskumu vyjadriť do 30.11.2018, môžete tak spraviť ešte do 5.12.2018. Aktualizácia výsledkov bude zverejnená po tomto dátume.

Poďakovanie patrí všetkým klubom a OS, ktoré sa aktívne zapojili do prieskumu. Ako aj za vyjadrené pripomienky a návrhy k možným školeniam, ktoré budú prediskutované počas rokovania výboru SSS.

Výsledky prieskumu, čítaj ďalej (pdf 0,074 MB)

Kontaktná osoba:
Miroslav Zverka
0902 852 502
z_miroslav@ovsiste.sk
Oblastná skupina Jána Majku

školenia SSS, Výsledky prieskumu – predbežný záujem o školenia členskej základne SSS

Email: Miroslav Zverka