, OSM – DIGITÁLNE MAPOVANIE POVRCHU PRE DOBROVOĽNÝCH JASKYNIAROV

OSM – DIGITÁLNE MAPOVANIE POVRCHU PRE DOBROVOĽNÝCH JASKYNIAROV

(Miroslav Jurečka – Oblastná speleologická skupina Ružomberok)

Pri našich potulkách po prírode Liptova sme neraz pri hľadaní dier blúdili terénom. Objavovali sme dávno objavené diery v skalách, ktoré sme často hľadali po lesných chodníkoch. Tieto lesné chodníky zdanlivo viedli odnikadiaľ nikam. Nečudo, že naša záľuba si postupne vyžiadala potrebu GPS navigácie v teréne. Prvé jaskyne a zaujímavosti sme zamerali GPS už niekedy v roku 2001. Práve vtedy vznikla potreba nakresliť nielen mapu podzemia, ale aj mapu okolia povrchu jaskyne.

Vyvrátili sme tak dlhé roky prezentovanú speleologickú fikciu, ze na povrchu je už všetko objavené a pre speleológa na povrchu nie je nič zaujímavé.

Databáza OSM a jej renderovaná mapa začala byť tak kvalitná, ze ju napríklad aj Štátna ochrana prírody zaradila medzi svoju hlavnú vrstvu objektov.
Na svojom ústrednom mapovom portály http//www.maps.sopsr.sk sem vkladajú rôzne verejnosti prospešné dôležité environmentálne informácie.

V poslednom čase sa presadzuje myšlienka otvorených dát. Úrad geodézie, kartografie a katastra preto tento projekt po novom podporuje aj sprístupnením dát a to hlavne potokov, prameňov, vodopádov a iných kartografických údajov. Dokonca sú k dispozícii aj aktuálne podrobné ortofoto snímky, čo bolo ešte nedávno pre fiktívnu bezpečnosť krajiny takmer nemysliteľné. Zdroje sú doplnené digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, údajmi ZBGIS, registra adries, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu, ako aj digitálnym modelom terénu s geografickými názvami. Všetky tieto údaje sú integrované do jedného celku, čo umožňuje používateľom získať komplexnejšie informácie o konkrétnom území a to nielen z pohľadu aktuálnych vlastníckych vzťahov, ale aj z hľadiska topografie.

Viac sa dočítate v tomto článku: www.speleork.sk/sk/speleologia/kurzy/247-osm-digitalne-mapovanie

, OSM – DIGITÁLNE MAPOVANIE POVRCHU PRE DOBROVOĽNÝCH JASKYNIAROV
, OSM – DIGITÁLNE MAPOVANIE POVRCHU PRE DOBROVOĽNÝCH JASKYNIAROV