, Pramene na Dolnom Liptove sú plošne zamerané!

Pramene na Dolnom Liptove sú plošne zamerané!

Keďže väčšina polôh jaskýň už bola databázovo zaradená, naďalej pokračujeme v zameriavaní krasových objektov a zavádzame do speleológie nové progresívne metódy spracovania digitálnych priestorových
informácií. V roku 2019 sme popri akciách pokračovali v priestorovom meraní vyvieračiek a prameňov, ktoré sú vlastne prirodzeným vyústením podzemných priestorov a tvoria tak v krase dôležitú
štruktúru.

Ku koncu roka sú zamerané všetky údolné pramene na Liptove. Od vyvieračiek až po poľné pramene z Demänovskej doliny po Kraľovany majú zameranú svoju polohu. A to nielen niekde, ale
úplne plošne. Jedná sa o stovky zameraných priestorových bodov aktívnej a občasnej hydrológie na Liptove. Zamerané boli aj všetky prepadliská a ponori, ktoré neskôr budú napríklad označovať čas
priebehu farbenia tokov.

, Pramene na Dolnom Liptove sú plošne zamerané!
Každý zameraný prameň jedna akcia….

Databáza prameňov a vyvieračiek sa dá prehliadať na tomto linku:

www.freemap.sk/?map=13/49.081568/19.388294&layers=X&tool=objects

Žijeme vo vysoko progresívnej digitálnej dobe. V tejto dobe je dostupné veľké množstvo priestorových informácií, ktoré treba užitočne spracovať. To si vyžaduje moderný prístup aj v dobrovoľnej
speleológii. V čase písania tohoto textu sa začínajú dvadsiate roky 21. storočia a niektorí aj vysokoškolskí vzdelaní ľudia v tejto dobe stále žijú v nejakej inej paralelnej realite, alebo kvantovo
zakrivenom časopriestore. Bez kúska prehľadu často považujú všetkých ľudí za hlupákov a to aj bez akejkoľvek dávky sebareflexie. Potom sa stáva, že v dnešnej dobe otvorených dát, miliónov denných
zápisov služby Strava, detailných ortofoto snímok, podrobných Lidarov pri ktorých vidno aj poukladané kamene okolo dier, podrobných katastrálnych informácií a pokročilej digitalizácii tlačovín si ochranu jaskýň stále prestavujú ich utajovaním.
Všetky tie dáta samozrejme nie sú tajné a ich meranie je pri speleologickej praxi vo svete bežné. Väčšina jaskýň je zdokumentovaná publikačne, neskôr boli články digitalizované a sú voľne dostupné.
Problém utajovania digitálnej katalogizácie je v našej spoločnosti zrejme historický a nie je možné dohľadať pôvodný zdroj, kto vôbec takúto podivnú utajovaciu doktrínu vymyslel. Pritom doba sa aj v
tomto smere medzičasom zmenila na nepoznanie.

Príchodom niekoľkých navigačných satelitných systémov a medzinárodnej internetovej siete navzájom prepojených serverov sa svet zmenil na nepoznanie. Modernejšia verzia počítačovej siete Internet je tu
už cez tridsať rokov, ale podľa štatistík sa len za posledné dva roky do nej nahrala taká obsahová časť digitalizácie, ako za celú doterajšiu históriu jej existencie. Túto skutočnosť nie je možné
prehliadať. Naša jaskyniarska skupina sa zameriavaniu priestorových informácií venuje dlhé roky a sleduje moderné trendy vo svete. Niektorým spiatočníckym ľudom sa však táto myšlienka nepripadá, ako
dobrý nápad a hľadajú v nej isté spiknutie a konšpiráciu. To že ich okolitý svet nemá rád si preto asociovali s našou jaskyniarskou skupinou, ktorá sa progresívne hlási k spracovávaním týchto
digitalizovaných informácií. Treba si však uvedomiť, ze na týchto veciach dnes aktuálne len na Slovensku okrem nás robí stovky ludi a sú prístupné také dáta o ktorých by sa nám ešte nedávno ani
nesnívalo. Ak tieto dáta nevyužijeme my, tak ich využije a zaznačí niekto iný.
No pár ludi aj tak v dnešnej dobe skratka stále obrazne verí v to, že zem je doska, jediný pravý svätý jazyk je latinčina a soľ nie je nad zlato. Neváhajú preto ani zostrojovať teatrálne predstavenia,
ktoré však nie sú len na smiech, ale aj na rozpačité krútenie hlavou.
Čaká nás rok 2020, ktorý prinesie veľa výziev a netreba si preto všímať spiatočníkov. To, že to bude rok plný úspešných výskumných výsledkov však nie je pochýb…

Miroslav Jurečka

predseda OS Ružomberok – www.speleork.sk/sk/klub/kontakt