školenia SSS, Doplnenie prieskumu – predbežný záujem o školenia členskej základne SSS

Doplnenie prieskumu – predbežný záujem o školenia členskej základne SSS

Autor : Miroslav


V doplňujúcom kole do 6.12.2018 sa prihlásilo v prieskume zisťujúcom predbežný záujem o školenia členskej základne SSS ďalších 11 klubov. Spolu od začiatku prieskumu to je 34 klubov. No z niektorých klubov sa vyjadrili, že svoj prejavený záujem ešte len čoskoro pošlú i keď po žiadanom termíne. Samozrejme, nie je problém rozšíriť celkový záujem o školenia.

Konkrétny záujem pre vybrané oblasti školení zo speleológie od členskej základne SSS predstavuje nasledujúci sumár záujemcov k 6.12.2018:
– geológia všeobecne 25,
– štruktúrna geológia (aj stratigrafia a petrológia) 25,
– morfológia 25,
– speleobiológia 9,
– mapovanie 37,
– speleopotápanie 16,
– jednolanová technika 42,
– technická pracovná činnosť 22,
– hydrológia 20.

K tomu boli navrhnuté členskou základňou SSS ešte nasledujúce oblasti školení:
– speleoarcheológia (6 klubov),
– fotografovanie a videodokumentácia (3 kluby),
– jaskyniarska etika (9 klubov).

Celkovo prišlo na výzvu 129 pozitívnych reakcií, a žiadna negatívna. Niektorí členovia SSS vyjadrili svoj názor na tému školení v oblastiach speleológie. Najčastejšie opakujúce sa názory budú prediskutované na výbore SSS. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zapojili do prieskumu, prípadne sa k nemu vyjadrili.

Výsledky prieskumu k 6.12.2018, čítaj ďalej (pdf 0,078 MB)

Spracoval: Miroslav Zverka, OS Jána Majku, 6.12.2018
————————————————————-

V prvom kole a riadnom čase do 30.11.2018 sa prihlásilo v prieskume zisťujúcom predbežný záujem o školenia členskej základne SSS zatiaľ 23 klubov. Z toho konkrétny záujem pre vybrané oblasti školení zo speleológie predstavuje nasledujúci sumár záujemcov:
– geológia všeobecne 22,
– štruktúrna geológia (aj stratigrafia a petrológia) 22,
– morfológia 22,
– speleobiológia 8,
– mapovanie 34,
– speleopotápanie 15,
– jednolanová technika 38,
– technická pracovná činnosť 20,
– hydrológia 18.

K tomu boli navrhnuté členskou základňou SSS ešte nasledujúce oblasti školení:
– speleoarcheológia (4 kluby),
– fotografovanie a videodokumentácia (3 kluby),
– jaskyniarska etika (7 klubov).

Výsledky prieskumu, čítaj ďalej (pdf 0,074 MB)

Spracoval: Miroslav Zverka, OS Jána Majku, 2.12.2018

školenia SSS, Doplnenie prieskumu – predbežný záujem o školenia členskej základne SSS

Email: Miroslav Zverka