, Therion: povrch DMR5 z portálu ZBGIS

Therion: povrch DMR5 z portálu ZBGIS

Po publikovaní návodu kde som použil voľne dostupné SRTM dáta ma Martin Sluka podpichol, že už dávno sú lepšie dáta a tak som sa pozrel aj na geoportál ZBIGS kde je dostupná DMR5 vrstva s možnosťou exportu do geotiffu. Návod je skôr pre pokročilejšieho človeka a podľa mňa pre väčšinu je úplne postačujúce zobrazenie s prvého článku

čo budeme potrebovať

export geotifu z portálu zbgis

na portály –link– si nájdeme lokalitu ktorú chceme exportovať, ja osobne preferujem nastavenie „aktuálny rozsah mapového okna“ ktorým vieme exportovať takmer dokonalý štvorec. Export pomocou „ohrady“ nedoporučujem, keďže to spôsobuje dodatočné kroky pri „čistení povrchu“ a výsledok neje tak dokonalý

Následne príde na email linka, ktorá umožní stiahnuť geotiff výseku, ktorý je na obrazovke/výseku. Po rozbalení súboru je pre nás najdôležitejší tif súbor dmr.tif

príprava dát pre Therion

Pre potreby therionu potrebujeme mat výškové dáta v textovej forme + grid. Pomocou programu gdal a jeho súčastí si prekonvertujeme dáta.

zobrazenie informácii o súbore

príkazom v cmd/terminály gdalinfo dmr.tif si skontrolujeme a zobrazíme originál súbor. (informácie o príkaze nájdete po kliknutí na príkaz)

Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: dmr.tif
Size is 682, 399
Coordinate System is:
ENGCRS["S_JTSK_JTSK03_Krovak_East_North",
EDATUM[""],
CS[Cartesian,2],
AXIS["(E)",east,
ORDER[1],
LENGTHUNIT["metre",1]],
AXIS["(N)",north,
ORDER[2],
LENGTHUNIT["metre",1]],
ID["EPSG",8353]]
Data axis to CRS axis mapping: 1,2
Origin = (-376939.999899998307228,-1204801.499999998370185)
Pixel Size = (1.000000000000000,-1.000000000000000)
Metadata:
AREA_OR_POINT=Area
DataType=Generic
Image Structure Metadata:
COMPRESSION=LZW
INTERLEAVE=BAND
Corner Coordinates:
Upper Left ( -376940.000,-1204801.500)
Lower Left ( -376940.000,-1205200.500)
Upper Right ( -376258.000,-1204801.500)
Lower Right ( -376258.000,-1205200.500)
Center ( -376599.000,-1205001.000)
Band 1 Block=128x128 Type=Float32, ColorInterp=Gray
Min=867.830 Max=1112.390
Minimum=867.830, Maximum=1112.390, Mean=929.666, StdDev=50.211
NoData Value=-3.40282306073709653e+38
Unit Type: metre
Metadata:
RepresentationType=ATHEMATIC
STATISTICS_COVARIANCES=2521.131182578338
STATISTICS_MAXIMUM=1112.3900146484
STATISTICS_MEAN=929.66633904507
STATISTICS_MINIMUM=867.83001708984
STATISTICS_SKIPFACTORX=1
STATISTICS_SKIPFACTORY=1
STATISTICS_STDDEV=50.210867176124

pretože Therion má obmedzenie na počet riadkov a stĺpcov v txt povrchu je potrebné pre veľké plochy zmenšiť počet dát. Ak používate malý výrez je pravdepodobné že tento krok sa dá preskočiť.

príkaz: gdalwarp -tr 2 2 -r cubic dmr.tif dmr22.tif , (podrobné informácie o príkaze nájdete po kliknutí na príkaz) v skratke zmenšili sme sieť bodov z 1x1m na 2x2m teda strata je 50%

takto pripravený súbor dmr22.tif si prekonvertujeme do txt verzie

gdal_translate -of AAIGrid dmr22.tif surface.txt

textový súbor si otvoríme a prvých 7 riadkov vyberieme a presunieme do druhého txt súboru. surface.txt bude obsahovať iba množstvo čísiel v mojom prípade 341 stĺpcov a 200 riadkov čo je polovica toho čo sme mali na začiatku.

ak sa v dokumente nachádzajú čísla končiace na +38 = NODATA_value -3.4028230607370965251e+38, je potrebné ich odstrániť a upraviť pre grid počet riadkov. V mojom prípade to bol posledný riadok.

ncols 341
nrows 200
xllcorner -376939.999899998307
yllcorner -1205201.499999998370
cellsize 2.000000000000
NODATA_value -3.4028230607370965251e+38
....
samotné povrchové dáta
.....
riadok s číslami -3.4028230607370965251e+38

Takto pripravený súbor je už dokončený, teraz si spravíme súbor pre therion kde povieme programu čo sú to za dáta aby ich vedel spracovať. Pretože na poslednom riadku som mal nodata-value, ktorý som zmazal zmenil som aj počet riadkov z 200 na 199. Ak je tých hodnôt viac je najjednoduchšie nahradiť tieto hodnoty manuálne zadanou výškou (niečo o par m nižšie ako je najnižšia nemorská výška povrchu).

, Therion: povrch DMR5 z portálu ZBGIS

surface.th

surface
cs ijtsk03
 # Coordinate System
grid -376939.999899998307 -1205201.499999998370 2 2 341 199
 # grid x_minimum y_minimum x_resolution y_resolution n_columns n_rows
input surface.txt
endsurface

takto pripravené súbory si môžme skúsiť vykompilovať. vytvoríme si index.th kde therionu povieme aby použil jaskynu + povrch

survey index
input sokolova.th #jaskyna bez povrchu
input zgbis/surface.th # povrch

endsurvey

a sme v podstate hotový, model by mohol vyzerať nasledovne – default zobrazenie, ak však zapneme v nastaveniach scene / surface funkciu Lightning dostaneme z povrchových dát povrch veľmi podobný DMR5 / lidarovej textúre zgbis/freemap

ak nám všetko funguje a chceme model ešte vylepšiť pridáme textúru, postup vytvorenia je rovnaký ako v návode tu

surface
cs ijtsk03
 # Coordinate System
grid -376939.999899998307 -1205201.499999998370 2 2 341 199
 # grid x_minimum y_minimum x_resolution y_resolution n_columns n_rows

cs lat-long
bitmap 17.jpg [0 0 48.965801  19.673767 2303 1791 48.978414 19.698476]

input surface.txt
endsurface

Pri publikovaní je nutné použiť zdroj dát.

Výber údajov na export podľa aktuálneho mapového okna. Export je možný až po priblížení sa v mape.
Odberateľ je povinný pri tvorbe vlastného diela a pri jeho publikovaní uviesť zdroj produktov LLS takto: „Zdroj produktov LLS: ÚGKK SR“.

Licenčné podmienky

Zdroje:

therion.speleo.sk/wiki/ifl

zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/

galéria povrchov