, Jaskyniarska škola – výučba, školenia, sústredenia, a kurzy pre jaskyniarov

Jaskyniarska škola – výučba, školenia, sústredenia, a kurzy pre jaskyniarov

Pre záujemcov z radov jaskyniarov a nadšencov o systematické kontinuálne vzdelávanie v problematike jaskyniarstva je pripravená Jaskyniarska škola, ktorá sa bude snažiť obsahovo pokryť váš dobrovoľný záujem o kurzy na základe prejaveného dopytu členskej základne jaskyniarov a potrebného rozsahu vzdelávania pre rozšírenú jaskyniarsku činnosť. Organizátori prvých kurzov veria, že časom, pri rozšírení záujmu o školenia aj zo strany zapojených odborníkov-školiteľov bude Jaskyniarska škola fungovať dlhé roky a bude sa tešiť rastúcemu záujmu z radov jaskyniarov a nadšencov jaskyniarstva.

Ako prvé štartovacie kurzy sú k dispozícii práve tie uvedené v tabuľke nižšie. Obsah a zoznam kurzov sa časom bude aktualizovať preto neváhajte občas nazrieť na webovú stránku Jaskyniarska škola:

www.osjm.sk/OSJM/akcie/Jaskyniarska_skola.php

Stačí si len vybrať kurz, ktorý vám obsahovo vyhovuje a nahlásiť sa naň podľa pokynov v propozíciách.

Propozície s bližšími informáciami nájdete postupne pod názvom aktuálnych kurzov.

Jaskyniarska škola

Spolupracujúce skupiny: Oblastná skupina Jána Majku, Hájsky klub športovej speleológie, Speleoklub Univerzity Komenského v Bratislave
Kurz Dátum Popis
Efektívne KOPANIE a metodika otvárky jaskýň 30.6.2019 V známom podzemnom systéme Hačova jaskyňa pri vrchole Čela (masív Veterlínu) sme sa práve pustili do „zmáhania“ jedného z jej „koncov“ – výbežkov kde predpokladáme viac ako zaujímavé pokračovanie! Treba sa prísť na vlastné oči pozrieť a na vlastné uši si vypočuť 🙂 aká METODIKA OTVÁRACÍCH PRÁC je pritom použitá a čo obnáša taký základný, no skutočný JASKYNIARSKY PRIESKUM v podzemí „prvej vysokohorskej jaskyne v Malých Karpatoch“. Možno bude aj objav? (Pre účastníkov doteraz-nejaskyniarov je pripravená plus k tomu ľahšia exkurzia do jaskyne v sprievode priamych objaviteľov a jej výskumníkov.)
GEOLÓGIA, Krasové javy a princípy objavovania jaskýň 30-31.8.2019 Úvod do Geológie jaskýň v úrovni vhodnej ako pre začiatočníkov, tak zabehnutých praktických jaskyniarov. Terénna inštruktáž na množstve geologicky či geomorfologicky zaujímavých jaskýň a krasových javov v centrálnej časti Malých Karpát. Čítanie geologických máp, meranie tektonických štruktúr, poznávanie fácií vápencov… Zraz: Smolenice, hodnotná pred-exkurzia aj post-exkurzia v Plaveckom a Dobrovodskom krase, určené pre fajnšmekrov, ktorí by práve tam chceli nájsť novú zaujímavú jaskyňu. Známy objaviteľ doktor Branislav Šmída, vedúci kurzu, vám dobre poradí aj, kde prípadne objaviť novú jaskyňu alebo jej pokračovanie vo vašom vlastnom domovskom krasovom okrsku (pohorí), alebo aj kde vôbec radšej nekopať a prečo.
Lezecké dni SRT 27.–29.9.2019 Jednotlivé úrovne jednolanovej techniky so zdokonaľovaním sa v Slovenskom krase od začiatočníkov po veľmi zručných pod vedením Tomáša Fussgängera s metodickým odborným dohľadom ďalších veľmi skúsených a dlhoročných speleoalpinistov. Pre záujemcov bude obsahom aj expedičné lezenie.
SPELEOPOTÁPANIE a čo to obnáša 12.10.2019 Účasť na reálnej akcii speleopotápačov počas Zrazu Speleopotápačov v Tisovci s dvojhodinovým zaškolením pred akciou a následným zoznámením sa s činnosťou počas akcie OSJM. Záujemcovia zažijú reálnu akciu a dozvedia sa čo všetko akcia spelepotápačov obsahuje od jej prípravy až po samotnú realizáciu.
EXPEDIČNÝ Seminár a ZIMNÉ jaskyniarstvo 1.12.2019 Lokalita Vysoké Tatry, Tatranská Javorina. Prednášky z expedícií a objavov jaskýň u nás i v zahraničí, s praktickou exkurziou do rozsiahleho systému jaskyne Mesačný tieň: prieskum a mapovanie drsných vysokohorských jaskýň, speleoalpinizmus v praxi, bivakovanie a ako žiť pod zemou, nebezpečenstvá, zimné jaskyniarstvo a výmena skúseností.
MAPOVANIE a kreslenie máp jaskýň jar 2020 Základy mapovania jaskýň a moderné i tradičné spôsoby kreslenia ich máp, plus 3D zobrazenie, prezentácia a publikovanie.

 

„Nech náš spoločný malý krôčik vstupu do Jaskyniarskej školy, umožní nám veľké veci!“

V prípade záujmu o kurz je sa potrebné nahlásiť vopred. Realizácia niektorých kurzov je závislá aj od počasia a môže sa stať, že daný kurz bude presunutý na iný termín, prípadne, že priebeh bude prispôsobený okolitým aktuálnym podmienkam. Aj z tohto dôvodu potrebujeme aby ste sa nahlásili, nech vás vieme včas informovať o zmene a podrobnostiach.

Ak máte návrhy konkrétnych oblasti školenní na základe záujmu vo vašej oblastnej skupine (klube), prípadne máte záujem aktívne sa zúčastniť na školení jaskyniarov, neváhajte kontaktovať kontaktnú osobu.

Kontaktná osoba pre viac informácií a nahlásenie sa na kurzy:
Miroslav Zverka, zverka@ovsiste.sk, 0902 852 502, OSJM