, Jaskynné potápanie V/S Speleoškola

Jaskynné potápanie V/S Speleoškola

Autor : Jano


Jaskynné potápanie V/S Speleoškola

 

Už dlhšie som sa pohrával s myšlienkou, že popíšem niečo o tom prečo každý rok propagujem medzi jaskynnými potápačmi, potápačmi (ale aj pre ďalšiu verejnosť) Speleoškolu, ktorú som absolvoval s mojou polovičkou (manželkou) v roku 2013.  Motto jedného významného jaskyniara, speleopotápača: „ Z jaskyniara urobíš ľahko plnohodnotného spelopotápača, ale ťažko urobíš z jaskynného potápača, plnohodnotného jaskyniara “. Môj názor na dané motto, teóriu je diametrálne odlišné, lebo záleží hlavne na danej osobe ako sa s tým vysporiada.

Ako jaskynný potápač (Cave Diver) som si myslel, že mám dostatočné množstvo informácií o jaskynnom potápaní až pokým som sa nezúčastnil na akcii „ Zraz Speleopotápačov – l. ročník “ v Tisovci 2012. Tu som sa stretol s legendami Spelopotápačov, ktorí robili prvotne potápačské prieskumy a objavy na Muránskej planine v zatopených jaskyniach Teplica, Bobačka, Jazerná a ďalších na Slovensku. Bolo to veľmi poučné stretnutie, kde som bol čiastočne uvedený do jaskyniarskej reality a hlavne ma neskutočne opantala, očarila jaskyňa Bobačka.

Preto som sa začal enormne zaujímať o Slovenské jaskyne v ktorých je možne potápať a aj jaskyniarske skupiny. Popritom som narazil na dve jaskyniarske skupiny, ktoré realizujú danú Speleškolu a následne som sa aj zúčastnil na ll. ročníku, kde som sa pomerne zblížil z aktérmi a následne som začal s nimi spolupracovať ako nádejný jaskyniar možno speleopotápač, ktorý možno dostane príležitosť niečo ukázať a dokázať.

Dúfam, že touto vetou nikoho neurazím (veľmi ťažko sa mi ju tvorilo), byť pravým, ozajstným jaskyniarom (aj dámy)  je niečo  výnimočné, excelentné a je veľmi ťažko sa medzi nich začleniť, to si musíte zaslúžiť, odpracovať a vôbec to nie je tak jednoduché. Pri ich činnosti, aktivitách som začal úplne ináč vnímať jaskynné potápanie a začínal som chápať podstatu speleopotápania. Tu je na mieste vysvetliť prečo používam dva výrazy na potápanie sa v jaskyniach: jaskynný potápač = potápač, ktorý nevyvíja žiadnu činnosť pri potápaní v jaskynispelopotápač = potápač, ktorý vyvíja činnosť v prospech jaskyniarov, aby ozrejmili všetky súvislosti danej jaskyne. Toto členenie som si vymyslel sám, ale možno je to už dávno používaná formulácia, tak dúfam, že som neporušil autorsky zákon ?

Podstatne a v skratke na čo chcem poukázať je:

  • Nie každá jaskyňa na potápanie je vyvieračka, ku ktorej sa dostanete autom a rovno skočíte do vody so všetkým čo potrebujete na to
  • V jaskyniach sú sifóny ( vodná hladina, zatopené jaskynné priestory ) ku ktorým sa musíte dostať, dopraviť
  • Jaskyne sú bez svetla ( okrem verejne prístupných ), čiže tmavé prostredie, kde používate na to určené svetla-čelovky a potrebný materiál ( oblečenie, batohy, prilby a pod. ), ktoré vám zabezpečia bezpečnosť a komfort v jaskyni
  • V jaskyniach máme členitý terén, ktorý je dosť náročný fyzicky ako aj psychicky, preto je vhodné vedieť ako sa v ňom pohybovať a hlavne transportovať potrebný materiál, či už potápačsky, alebo podporný
  • Zvoliť vhodnú logistiku, batohy na transport materiálu, aby niektoré batohy neboli preťažené (fyzické preťaženie podporného tímu), v jaskyniach je vlhko, sú tu sedimenty, blato, ostré výčnelky, ktoré sťažujú, znemožňujú pohodlnú manipuláciu pri transporte
  • Naučili sme sa vykonávať jaskyniarske práce pod vodou aj na suchu, aby sme dokázali preniknúť tam, kde iný sa otočili, že to nie je perspektívne a priechodné
  • Mapovanie, vytvorenie polygónu, kreslenie pamäťových náčrtov a pod.

Určite som zabudol aj na ďalšie aktivity (niečo si musím nechať aj na osobné stretnutie), ktoré sa spomínajú na Speleoškole, alebo pri reálnej činnosti v jaskyni. Tieto aktivity nikto neprezentuje, učí pri potápačskom kurze Cave Diver, možno vo vyšších úrovniach daného kurzu. Veľa ľudí si myslí, že Speleoškola je o zisku a €, ale nikto nevidí koľko je za tým prace jaskyniarov a aj ostatných, ktorí sa na tejto akcii podieľajú bez nároku na honorár. Primárny cieľ je zaujať, zlanáriť zúčastnených na Speleoškole do našich radov, aby sme rozšírili jaskyniarske činnosti, ktoré niekde upadajú, alebo stagnujú.

www.speleoskola.sk/

Jano

PS: je to môj osobný pohľad na túto záležitosť a nie každý sa s ním asi stotožni, ale o tom je tento život ?

, Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola , Jaskynné potápanie V/S Speleoškola

Email: Jano Blaho