, ZELENÁ  MODRÁ

ZELENÁ MODRÁ

Pozvánka na turistiku, country a do jaskyne


Všetkých, ktorí majú radi prírodu, dobrú hudbu a nevšedné zážitky,
pozýva Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy, obce Čelkova Lehota
a Pružina so spoluorganizátormi na podujatie

ZELENÁ MODRÁ

29. a 30. júna 2019

9. ročník

AREÁL FUTBALOVÉHO IHRISKA V ČELKOVEJ LEHOTE
ZELENÁ
MODRÁ
Čelkova Lehota sobota 29. júna od 9. hodiny
– Čelkovská desiatka – turistika, cyklo- a speleoturistika s návštevou
Kortmanky
– Country hudba, zábava
– Stánkové občerstvenie – bohatá ponuka jedál a nápojov, baranina
podľa originálneho mongolského receptu
– Možnosť stanovania a táborenia v areáli futbalového ihriska už od
piatka 28. júna
Pružinská Dúpna jaskyňa 30. júna od 10. hodiny
– Prehliadky jaskyne s unikátnou kostrou jaskynného leva a koncertom
Bližšie informácie na tel. č.: 0905 488 028,
e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
Záštitu nad podujatím prevzal predseda Trenčianskeho
samosprávneho kraja Jaroslav Baška

Sobota 29. 6. 2019 areál futbalového ihriska v Čelkovej Lehote


-9.00 turistický pochod Čelkovská desiatka, cyklo- a speleoturistika s návštevou Kortmanky
-15.00 vystúpenia country skupín a spevákov na čele so slovenským Johnnym Cashom
Robertom Šimekom
– 21.00 countrybál Kvaples (hrá Tabak s Jarom „Brcom“ Galovičom)

Nedeľa 30. 6. 2019 Pružinská Dúpna jaskyňa, Pružina-Priedhorie


-10.00 – 16.00 deň otvorených dverí v jaskyni so sprievodným programom
-14.00 jaskynný koncert Pavla Repáňa – harfa
Účinkujúci v sobotu: Kikimora Boys, Zálesáci, Kortmanovci, Tabak,
Tanečná country skupina, country skupina Orion, Johnny Cash Revival

, ZELENÁ  MODRÁ