, Visioni Sotterranee: Medzinárodná súťaž

Visioni Sotterranee: Medzinárodná súťaž

TETIDE APS organizuje prvú „Súťaž podzemných vízií“, ktorá sa uskutoční ako súčasť 16. EuroSpeleo Fóra SYPHONIA 2024.

Cieľom súťaže je podporiť predkladanie digitálnych obrazov, ktoré kreatívne zobrazujú podzemné prostredia. Súťaž má za cieľ zvýšiť povedomie o význame podzemných ekosystémov a ochranných opatreniach na celom svete.

Témy festivalu

Festival je venovaný trom hlavným témam:

  1. Jaskyne
  2. Budúcnosť vody
  3. Krása ako posolstvo pre ochranu jaskýň

Pozývame speleológov, mladých nadšencov a umelcov, aby preskúmali rôzne spôsoby vyjadrenia zázrakov týchto podzemných svetov. Zvláštny dôraz sa kladie na vzdelávací aspekt. Navrhované kategórie pre príspevky zahŕňajú

, Visioni Sotterranee: Medzinárodná súťaž

Pridaj komentár