vyvieračka, Kečovská vyvieračka 3 – pozvánka 15.–16.9.2018

Kečovská vyvieračka 3 – pozvánka 15.–16.9.2018

Autor : Miroslav Zverka


Členovia Oblastnej skupiny Jána Majku (OSJM) v spolupráci s členmi zo Speleo Bratislava, Speleoklubu Badizer Ardovo a ďalšími v termíne 15.–16.9.2018 uskutočnia pracovnú akciu v Kečovskej vyvieračke 3 zameranú na jej čistenie.

Spoločne tak nadviažeme na úspešnú augustovú pracovnú aktivitu z tohto roka. Jedná sa o lokalitu, ktorú Ján Majko so svojimi spolupracovníkmi odkryl v auguste 1947 a následne ju po pár dňoch pracovnej činnosti kvôli vyťaženiu a nedostatočnému technickému vybaveniu opustili pričom sa sem už viac nevrátili.

Členom Speleo Bratislava Marcelovi Adamovi a Csabovi Igazovi sa podarilo 3.8.2018 opätovne po 8 rokoch od predchádzajúceho čistenia vyvieračky (G. Lešinský) vyčistiť zúženie nachádzajúce sa nad dnom priepasti. Csabovi sa podarilo zostúpiť na riečisko nachádzajúce sa na jej dne v 9 m hĺbke a spraviť fotografickú dokumentáciu.

Týmto vás pozývame k spolupráci, prípadne sa môžete len zastaviť a prehodiť s nami pár slov.
Web: www.osjm.sk

vyvieračka, Kečovská vyvieračka 3 – pozvánka 15.–16.9.2018 vyvieračka, Kečovská vyvieračka 3 – pozvánka 15.–16.9.2018 vyvieračka, Kečovská vyvieračka 3 – pozvánka 15.–16.9.2018 vyvieračka, Kečovská vyvieračka 3 – pozvánka 15.–16.9.2018 vyvieračka, Kečovská vyvieračka 3 – pozvánka 15.–16.9.2018

Email: Miroslav Zverka