, Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo!

Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo!

Autor : Ján Blaho


Je ťažké plánovať jaskyniarske akcie s ideálnym počasím, ktoré neovplyvní prieskum v danej jaskyni a ešte ťažšie popísať takúto akciu, keď sa jej nemôžete zúčastniť ☹ Takáto jaskyňa je aj Javorinka, ktorá v zimnom období umožní prístup k najspodnejšej časti jaskyne, kde je sifón nazývaný Morské oko a právom nesie toto pomenovanie. Na jeseň v roku 2020 sme absolvovali návštevu tejto jaskyne so zámerom, že budeme mať šťastie a možno sa dostaneme do najspodnejších časti jaskyne, opis z tejto akcie si môžete prečítať tu: blog.sss.sk/2020/11/01/jaskyne-javorinka-a-mokra-diera-oktober-2020/  

Väčšia časť zúčastnených, tímu boli priatelia jaskyniari, potápači z poza rieky Moravy, ktorí poniektorí sa pravidelne zúčastňujú na našich akciách, ak práve nemajú iné aktivity a povinnosti. Jeden zo zúčastnených opísal stručne jeho pohľad na priebeh  tejto akcie, ktoré určite výstižne doplnia fotky a hlavne video, ktoré má úžasnú výpovednú hodnotu o podmienkach a ťažko dostupných priestorov jaskyne pre speleopotápačov a jaskyniarov 😉

Belianské Tatry

Javorinka, Suchá díra, Mokrá díra.

2 – 5. 2. 2023

Úkol: seznámit se s jeskyní Javorinka, natočit Mořské oko v Javorince, seznámit se s jeskyní Mokrá a Suchá díra.

V pátek ráno se náš tým setkal s průvodci pro jeskyni Javorinka, Michalem a Pádlem s Jeskyňářské skupiny Spišská Belá. Po krátké domluvě jsme vyrazily do doliny směrem k jeskyni.

Šli jsme pěšky po celkem dobře prohrnuté cestě. Naši průvodci neohroženě absolvovali cestu na skialpových lyžích. Když jsme dorazili na konec prohrnuté cesty tak jsme si uvědomili že další cesta již nebude tak pohodlná. Byly před námi cca 2 km chůze v zasněženém terénu o výšce 30 – 100 cm. Trošku nás to zarazilo :-D. Ano v zimě, v Tatrách a sníh! Nicméně i přes reptání některých členů týmu jsme pokračovali dál. Cesta na zasněžené stezce byla sice náročná, ale plazení co nás čekalo za altánkem cestou po pasece bylo mnohem náročnější.

Zde se ukázala vytrvalost některých členů týmu. Polovina se rozhodla ze zdravotních důvodů dále nepokračovat a vrátila se na ubytovnu. Druhá polovina se slovy „vítězství nebo smrt“ dosáhli cíle. Vzhledem k pokročilé době byli nuceni zkrátit dobu návštěvy. Po několika hodinách se obě poloviny úspěšně setkali na ubytování.

Sláva těm co se nevzdali a dosáhli vytyčeného cíle. Čest těm co sice cíle nedosáhli, ale vyhodnotili rizika a neomezili skupinu.

Nedošli: Igor, Radka, Dalibor a Petr. K Mořskému oku dorazili: Gabriel a Petr. Dorazili a s průvodci prošli k druhému vodopádu: Jan a Jaroslav.

Druhý den co jsme chtěli nav*****vit jeskyně Mokrou a Suchou díru. Jsme vyhodnotili že náročnost cesty zasněženou krajinou je bez patřičného vybaveni tak vysoká, že jsme tuto cestu zavrhli a udělali si procházku údolím kam se dalo dojít bez větší námahy.

Igor

Dúfam, že čitateľ nemá/l problém s porozumením daného textu, keď nie je v Slovenčine

Veľká vďaka všetkým zúčastnením a hlavne tým, ktorí dosiahli stanovené méty, ktoré si vytýčili a neodradilo ich ani ťažké až bielo pekelné podmienky. Poniektorí môžu namietať, diviť sa prečo takéto aktivity, extrémy podstupujeme, ale ide o poznanie nepoznaného, neprebádaného, aby to komplexne dávalo zmysel a potvrdili sa hypotézy, ktoré niektoré z nich vôbec nemajú ani hlavu a ani pätu.

Jano

Autor zverejneného videa: Gabriel Guttmann

Autori videí: Gabriel Guttman, Jan Mrázek

Autori fotiek: Jan Mrázek, Radka Černá, Petr Sedlák, Gabriel Guttmann

, Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo! , Morské oko v jaskyni Javorinka a Biele peklo!

Email: Jano