, Zraz speleopotápačov – 10. ročník

Zraz speleopotápačov – 10. ročník

Autor : Dušan Hutka


tento článok vyšiel v Spravodaji SSS 2021/4, kde fotky neboli publikované farebne a tým výrazne stratil na podstate, ktorú tieto fotky dotvárajú pre daného čitateľa, doplnil som aj ďalšie fotky, ktoré vystihujú krásne prostredie, kde prebiehajú speleopotápačské prieskumy a ďalšie pútavé akcie  ?

 

V dňoch 15. – 17. októbra 2021 sa uskutočnil v Tisovci každoročný Zraz speleopotápačov, X. ročník. Podobne ako minulý rok, miesto stretnutia bolo na jaskyniarskej základni v Teplici. Niektorí účastníci pricestovali už štvrtok večer, aby sa mohli zúčastniť pripravovanej potápačskej akcie. V piatok 15. októbra sme sa stretli v dopoludňajších hodinách v Muráni, kde sa mal uskutočniť plánovaný potápačský prieskum. Cieľom bola opakovane najväčšia slovenská vyvieračka, ktorá vyviera priamo pod Muránskym hradom. Táto zaujímavá lokalita je v posledných rokoch častým cieľom potápačov, ktorí skúšajú nájsť priechod do predpokladaného jaskynného systému. Pomoc a zaistenie počas prieskumu sme zabezpečovali v zložení Ivan Rusnák, Milan Poprodský, Peter Ferdinandy, Vladimír Manica a Dušan Hutka. Po transporte a nevyhnutných prípravách sa zanoril do vyvieračky potápač a jaskyniar Ján Blaho. Výborná viditeľnosť mu umožnila nafilmovať a preskúmať okrem ľavého a pravého sifónu aj menšie sifóny a pukliny. Ako najlepšia možnosť prieniku sa podľa neho javí sifón, ktorý sa nachádza pred skalným bralom, na dne betónového tunela. Voda v sifóne premiestnila počas búrky niektoré kamene a odkryla tak výraznú puklinu a možnosť preniknúť hlbšie do sifónu. Prieniku tak bráni len niekoľko padnutých kameňov, ktoré sám nevládze premiestniť. Po jeho vynorení a informáciách vymýšľame postup, ako kamene priviazať a vytiahnuť. Až večer pri pive a po premietnutí nafilmovaného prieskumu sme začali vymýšľať plán na ďalšiu potápačskú akciu.

V sobotu skoro ráno sme s kamarátom previezli na jaskyniarsku základňu všetko, čo sme potrebovali na varenie guľáša. Kuchárom bol náš člen, sponzor a poľovník Peter Vetrák, ktorý za asistencie Jaroslava Hecku, Júliusa Krajčiho, Pavla Dvořáka, Vlada Manicu a ďalších ochutnávačov varil svoju špecialitu. O sladkosti a chutné koláče sa postarali naše členky a kamarátky. Pekné počasie prilákalo aj našich sympatizantov, a tak sa okolo ohňa zišlo vyše tridsať jaskyniarov, potápačov a kamarátov. Prítomných účastníkov sme privítali spolu s Dušanom Čipkom. Osobitne sme privítali prof. Tibora Sasváriho, ako aj prítomných potápačov a hostí. V príhovore sme zbilancovali desať ročníkov Zrazu speleopotápačov, pripomenuli dosiahnuté výsledky a poďakovali všetkým, ktorí sa na príprave jednotlivých ročníkov a ich zdarnom priebehu podieľali.

Po obede bol pre záujemcov naplánovaný zostup do jaskyne Michňová, kde sme na symbolickom cintoríne zapálili sviečky a zaspomínali na zosnulých členov. Pripomenuli sme si aj vzácne výročie – sto rokov od narodenia Ing. Svätopluka Kámena, zakladateľa jaskyniarstva na Muránskej planine. Po výstupe z jaskyne sme pokračovali v diskusii a voľnom programe až do večerných hodín. V nedeľu sme v dopoludňajších hodinách uskutočnili druhý zostup k symbolickému cintorínu, ako aj do ďalších častí jaskyne Michňová. Po absolvovaní exkurzie sme X. ročník Zrazu speleopotápačov v popoludňajších hodinách ukončili. K zdarnému priebehu akcie prispelo aj pekné jesenné počasie.

Bilancia

Počas desiatich ročníkov konania Zrazu speleopotápačov 2012 – 2021 sa uskutočnilo na Muránskej planine 33 potápačských akcií na šiestich lokalitách (jaskyňa Teplica 9 akcií, Jazerná jaskyňa 12, jaskyňa Bobačka 3, vyvieračka Pod hradom 4, Ladzianskeho jaskyňa 1, tunel Dielik 4 akcie) Okrem nových poznatkov, zamerania priestorov, zaujímavých nálezov, potápačský prieskum priniesol aj nové objavy. V Jazernej jaskyni bol objavený (20. 9. 2014) potápačom Petrom Kubičkom unikátny jav – podvodný cyklický výver známy pod menom Tisovská podvodná sopka. V tej istej jaskyni objavil (7. 8. 2016) po 48 rokoch potápač Ján Blaho priechod do 4. jazera (jazero objavil 15. 3. 1969 Tibor Sasvári). Najvýznamnejší objav sa uskutočnil v jaskyni Teplica, keď potápači Michal Ševeček a Zuzana Schusterová objavili (12. 8. 2017) stovky metrov zatopených aj suchých priestorov. Stalo sa tak po 43 rokoch potápačských pokusov nájsť ďalšie zatopené či suché priestory jaskyne Teplica. Prakticky po každom ponore v jaskyniach Muránskej planiny boli posunuté hranice poznania. Jednotlivé ročníky Zrazu speleopotápačov boli počas desiatich rokov uskutočnené na troch miestach Tisovca podľa možností, ale aj požiadaviek zúčastnených. Počas jednotlivých ročníkov bolo pripravených v MsKS v Tisovci niekoľko sprievodných výstav potápačskej techniky zo zbierky Petra Ferdinandyho. Vystavovali sa tiež fotografie, dokumenty, mapy, horniny a pod. Bolo premietnutých množstvo záznamov z potápačského prieskumu, ako aj nových objavov. Premietali sa tiež filmy s potápačskou témou a uskutočnilo sa niekoľko desiatok odborných prednášok spojených s diskusiou. Na prednáškach sa prezentovali potápači, jaskyniari aj odborníci Národného parku Muránska planina. Vydali sme 25 druhov tematických kalendárikov, ale aj rôzne druhy pohľadníc či plagátov. Niektoré ročníky boli spojené aj s diskotékou či živou hudbou. Akcie boli prístupné širokej verejnosti, a tak sa na akciách okrem potápačov a jaskyniarov zúčastnilo aj veľa záujemcov. Lákadlom bol aj každoročný guľáš doplnený bufetom. Účastníci využili aj miestne pohostinstvá a ubytovne. Počas zrazov sme krstili knihu, oceňovali jednotlivcov alebo pripíjali jubilantom. Uskutočnilo sa tiež niekoľko jaskynných exkurzií a ocenili sme pomoc počas brigádnických akcií vo vybratých jaskyniach. Je zaujímavé, že počas desiatich ročníkov sme mali takmer vždy dobré počasie.

Najdôležitejšie bolo že sa v Tisovci stretli rôzne generácie potápačov, ktorí sa skamarátili, vymenili si skúsenosti, ale aj dokumenty, mapy, fotografie. Stretnutia naštartovali nový potápačský prieskum v jednotlivých jaskyniach Muránskej planiny, ktorý priniesol nové poznatky a objavy. Chcem poďakovať všetkým potápačom a jaskyniarom za dosiahnuté výsledky a sponzorom za ich nezištnú pomoc. Osobitné poďakovanie patrí mestu Tisovec, Mestskému kultúrnemu stredisku a Strednej odbornej škole v Tisovci za pomoc pri príprave jednotlivých ročníkov. Desiatym ročníkom Zraz speleopotápačov v Tisovci oficiálne končí, ale každoročné stretávanie potápačov, jaskyniarov a kamarátov pri guľáši a pive pokračuje.

 

Autori fotiek: Dušan Hutka, Zbyněk Valenta, Ján Blaho

, Zraz speleopotápačov – 10. ročník , Zraz speleopotápačov – 10. ročník , Zraz speleopotápačov – 10. ročník , Zraz speleopotápačov – 10. ročník , Zraz speleopotápačov – 10. ročník , Zraz speleopotápačov – 10. ročník , Zraz speleopotápačov – 10. ročník , Zraz speleopotápačov – 10. ročník , Zraz speleopotápačov – 10. ročník , Zraz speleopotápačov – 10. ročník , Zraz speleopotápačov – 10. ročník , Zraz speleopotápačov – 10. ročník , Zraz speleopotápačov – 10. ročník , Zraz speleopotápačov – 10. ročník , Zraz speleopotápačov – 10. ročník

Email: Jano Blaho