, Letná škola výskumu kvapľov tentokrát v zime a online

Letná škola výskumu kvapľov tentokrát v zime a online

Autor : Nela Ševčíková


Letná škola výskumu speleotém (S4), čiže kvapľov, sa zvyčajne koná každý druhý rok na niektorej z európskych univerzít. Po prvý krát sa konala v roku 2013 v Nemeckom Heidelbergu, neskôr v anglickom Oxforde, španielskom Burgos, a naposledy v Kluži v Rumunsku. Pôvodne sme mali v pláne zorganizovať ďalší ročník v Si-an v Číne, a tak po prvý krát preniesť túto školu mimo európskych hraníc, no pandémia nám zmenila plány a po váhavom odložení akcie o rok, sme sa nakoniec rozhodli letnú školu zorganizovať on-line.

S4_online sa konala napriek jej názvu, v zime. Keďže však časť organizačného výboru žije na južnej pologuli, názov “letná škola” argumentačne obstál. Séria prednášok a workšopov sa venovala témam ako datovanie kvapľov U-Th a U-Pb metódou, modelovanie vekov v prostredí R, použitie stabilných izotopov kyslíka, metódy monitorovania jaskynnej klímy, rast speleotém, interpretácie izotopových záznamov, či ochrana jaskýň a metódy vzorkovania citlivé k jaskynnému prostrediu. Prednášali nám svetoví experti v danej problematike.

Stali sme sa tiež 259-tym partnerom IYCK – medzinárodného roku krasu a jaskýň, a  pozvanú prednášku o dôležitosti ochrany krasu a jaskýň nám predniesol Dr. George Veni, prezident Medzinárodnej Únie pre Speleológiu (UIS) a výkonný riaditeľ Amerického Národného inštitútu pre výskum Krasu a jaskýň (NCKRI).

Všetky prednášky sú dostupné online na adrese: Speleothem Science Summerschool – YouTube, a keďže S4_online nebola posledná akcia, ktorú organizujeme, upriamujeme Vašu pozornosť na našu webovú stránku, kde sa dozviete podrobnosti o plánovaných akciách: S4 Speleothem Summer School (speleothemschool.com)

, Letná škola výskumu kvapľov tentokrát v zime a online

Email: Nela Ševčíková