, Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu.

Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu.

Autor : Jano


Ako sa uvoľnili opatrenia ohľadne situácie COVID 19, tak aj jaskyniarske akcie a podujatia sa rozbehli na plné obrátky, krátky opis na ktorých sme sa zúčastnili, alebo zorganizovali prinášame v tom článku a postupne budú zverejňované podrobnejšie správy, aby sme sa mohli o výsledky, objavy podeliť aj s vami ? ( mám ešte rest ohľadne prepojenia Mokrej diery a Suchej diery, ktorý si uvedomujem a bude na prvom mieste, lebo to bolo famózne až neskutočne, ale má to aj svoje úskalia )

August 2021, tento mesiac môžeme nazvať aj ako pretesnený jaskyniarskymi podujatiami a akciami, len si bolo treba správne vybrať z nich: Pracovný víkend organizovaný Speleoklubom  Trnava, Jaskyniarsky Týždeň 2021 v Demänovskej doline organizovaný Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina sss.sk/jaskyniarsky-tyzden-sss-2021/, predlžený víkend s akciami v Hradnej vyvieračke, Jazernej a Teplici pod vedením Speleoklubom Tisovec, Speloklub Muránska planina a ďalších, 10. ročník Speleoškola 2021 www.speleoskola.sk/, Memoriál RNDr. Ivana Maca Račka sss.sk/memorial-rndr-ivana-maca-racka/ a mnoho ďalších, ktoré sa konali a plánovali konať o ktorýcj nemusíme mať vedomosť a neboli zverejnené, publikované. My sme sa v tomto mesiaci zúčastnili na podujatiach a akciách: Jaskyniarsky Týždeň 2021, predlžený víkend s akciami v Hradnej vyvieračke, Jazernej a Teplici, Speleoškola 2021.

September 2021, v tomto mesiaci bol teoreticky plánovaný Speleomíting, ktorý sa následne nekonal, ale my sme sa zamerali na Brestovskú jaskyňu, kde v roku 2018 sme ponechali v jaskyni dva kusy PIEPS ( lavínové vyhľadávače ) k možnému lokalizovaniu druhého vchodu za prvým sifónom a následne za ďalšími sifónmi ( posledný je piaty, ktorý nie je zatiaľ prekonateľný ), kde sa zatiaľ dostali len zdatní potápači. Akcia bola super, lebo sme získali neskutočné zázemie, podporu, spoluprácu, kde si mohli ďalší adepti speleopotápania celkove rozšíriť svoje schopnosti a znalosti v tejto náročnej oblasti.

Október 2021, v tomto tradičnom mesiaci sa uskutočnil 10. ročník „ Zraz Spelopotápačov v Tisovci “, kde popritom sa uskutočnila akcia v Hradnej vyvieračke, ktorá stále odoláva k úspešnému prieniku do jej útrob, ale zas poodhalila perspektívne možnosti v jej postupe ďalej. Po zdarenej akcií v Brestovskej jaskyni september 2021, sme opäť prišli na túto očarujúcu lokalitu a pokračovali v začatých prieskumoch a zámeroch, ktoré napomôžu sa konečne suchým jaskyniarom dostať za spomínane sifóny. Podarilo sa nám aj čiastočný prieskum, oboznámenie sa s Brestovskou vyvieračkou ( Vyvieračka Števkovského potoka ), kde treba ešte veľa neobjasnených veci objasniť.

Mali sme naplánované akcie až do konca roka 2021, ale opätovné zavedenie opatrenia ohľadne COVID 19 nám ich neumožnili, neumožnia realizovať, ale už teraz môžeme tento rok hodnotiť ako veľmi úspešný z hľadiska Speleopotápania na Slovensku v roku 2021.

Viac informácií o jaskyniarskych podujatiach, akciách, nie len zo Slovenska sa môžete dozvedieť tu: sss.sk/ blog.sss.sk/

 

Jano

PS: týmto sa chcem aj zároveň, poďakovať rôznym usporiadateľom a autorom fotografií, ktorí budú v jednotlivých článkoch na blogu patrične uvedení ?

, Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu. , Krátky súhrn akcií, ktoré prebehli v Auguste, Septembri a Októbri 2021 z nášho pohľadu.

Email: Jano Blaho