, Zraz speleopotápačov   X. ročník

Zraz speleopotápačov X. ročník

POZVÁNKA

Speleoklub Tisovec organizuje 15. – 17. októbra 2021

Zraz speleopotápačov X. ročník.

Stretnutie pozvaných účastníkov sa uskutoční

na jaskyniarskej základni v lokalite Suché doly – Teplica.

PROGRAM

15. 10. 2021 (piatok)

10:00 Zraz účastníkov v Muráni, prieskum Hradnej vyvieračky

15:00 Exkurzia do Kaderníkovej jaskyne, jaskyne Pekná a Janka

16. 10. 2021 (sobota)

9:00 – 12:00 Príchod pozvaných účastníkov v dopoludňajších hodinách

12:30 Jaskyňa Michňová – pietna spomienka na symbolickom cintoríne

13:30 Pohostenie, obed (guľáš z diviny, pivo)

14:00 Posedenie, diskusia, prednášky

17:00 Občerstvenie, opekanie, voľný program

17. 10. 2021 (nedeľa)

10:00 Exkurzia do jaskyne Bobačka (pracovná akcia – pre záujemcov)

14:00 Ukončenie X. Zrazu speleopotápačov

, Zraz speleopotápačov   X. ročník