, Jaskyniarska škola pre verejnosť po deviaty krát v Malých Karpatoch

Jaskyniarska škola pre verejnosť po deviaty krát v Malých Karpatoch

Už po deviaty krát sa otvoria brány jaskyniarskej školy určenej pre záujemcov o kras. Jaskyniarsku školu pre Vás pripravujú jaskyniarske skupiny Speleo Bratislava a Speleoklub Trnava. Ide o silné jaskyniarske kluby pôsobiace zväčša na území Malých Karpát. Našim partnerom je Slovenská speleologická spoločnosť, ktorá združuje jaskyniarske skupiny na celom Slovensku.

Náplňou štvordňového kurzu budú prednášky a terénne exkurzie. V prednáškach sa frekventanti oboznámia so vznikom a ochranou krasu a jaskýň, s bezpečnosťou pri jaskyniarskej činnosti a s fungovaním speleológie na Slovensku a vo svete. Praktická časť bude pozostávať zo základných techník pohybu v jaskyni, predstavenie jednolanovej techniky ako aj  základov mapovania a fotografovania v podzemí. Toto všetko budú vykonávať skúsení lektori, jaskyniari a aj odborníci z jednotlivý vedných disciplín.

Aj tento ročník sa symbolicky uskutoční v Prepadlom údolí nad obcou Borinka (Malé Karpaty), kde sa v auguste roku 1969 uskutočnila prvá Ústredná tábornícka jaskyniarska škola, ktorú mala pod svojím patronátom vtedajšia Slovenská únia táborníkov. Zároveň toto územie dýcha históriu z čias prvých prieskumov, ktoré tu v 50-tych rokoch minulého storočia vykonávali Ján Majko (objaviteľ Domice), či profesor Karol Silnický so svojimi spolupracovníkmi. Frekventanti kurzu v rámci praktickej časti tak budú môcť nav*****viť aj lokality, ktoré sú späté s ich prieskumnou činnosťou. 

Frekventanti kurzu v rámci praktickej časti tak budú môcť nav*****viť aj lokality, ktoré sú späté s ich prieskumnou činnosťou. Pôjde o jaskyňu Veľké Prepadlé, s dĺžkou 1755 m, či jaskyňu Sedmička s peknou krasovou výzdobou. Bonbónikom bude návšteva Borinského jaskynného systému, s dĺžkou 2320 m a hĺbkou 107 m, ktorý vznikol prepojením jaskýň Stará garda a Jubilejná. Ubytovanie a strava bude zabezpečené v chate Cementár (www.cementarka.sk), odkiaľ je blízko do navštevovaných jaskýň, keďže sa nachádza v centre územia. Tohtoročná jaskyniarska škola bude prebiehať v dňoch 19. – 22 .8. 2021 (štvrtok – nedeľa). Program sa začína registráciou vo štvrtok ráno (8:00) , kedy účastníci dostanú podrobný program a inštrukcie. Odborný program bude rozdelený do 4 dní:

Program sa začína registráciou vo štvrtok ráno (8:00) , kedy účastníci dostanú podrobný program a inštrukcie. Odborný program bude rozdelený do 4 dní:

1. deň (štvrtok), prednášky /bezpečnosť pri speleologickej činnosti, základy pohybu v jaskyni/, návšteva nenáročnej jaskyne

2. deň (piatok), jednolanová technika, nácvik v otvorenom teréne, neskôr presun do jaskyne s jednoduchou vertikálou, popoludní prednášky

3. deň (sobota), exkurzia do náročnej jaskyne, ukážky prieskumných prác, po zregenerovaní prednášky, večer premietanie filmov s jaskyniarskou tematikou

4. deň (nedeľa),základy mapovania a fotografovania v jaskyniach, ukážka v nenáročnej jaskyni, poobede vyhodnotenie kurzu a odchod účastníkov.

Témy prednášok:

1. Bezpečnosť pri speleologickej činnosti

2. Výstroj a výzbroj v jaskyni

3. Postupy pri speleologickom prieskume

4. Teória jednolanovej techniky (výstup a zostup po lane, uzly, kotvenia)

5. Geologické a hydrologické podmienky pre kras a jaskyne – mechanizmus vytvárania jaskýň a sintrovej výzdoby

6. Speleológia na Slovensku a vo svete

7. Teória fotografovania v jaskyni

8. Základy mapovania

9. Fauna jaskýň a ochrana podzemných krasových javov

Súčasťou kurzu budú exkurzie do jaskýň Sedmička, Stará garda, Majkova a Veľké Prepadlé. Účastníkom bude zapožičaná výstroj – prilba s čelovkou, jaskyniarska kombinéza, opasok. Požadujú sa vlastné gumené čižmy a pracovné rukavice.

Cena kompletného štvordňového kurzu vrátane stravy, ubytovania a zapožičania výstroje je 159,-EUR. Kvôli ubytovaniu a dostatočnej príprave každého frekventanta je kurz obmedzený na 18 osôb. 

Takže, ak  máte záujem o spoznávanie čara neprístupných jaskýň, zdokonaliť sa v technikách pohybu v jaskyniach, na lane, mapovaní, či  iných jaskyniarskych disciplínach – kurz je určený práve pre Vás! Zároveň kurz môže byť pekným zážitkom, strávenými s príjemnými ľuďmi v srdci malokarpatskej prírody.   

Po štvordňovom úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vystavený certifikát, ktorý Vám bude umožňovať prihlásiť sa ako člen – čakateľ do jaskyniarskych skupín pracujúcich na Slovensku. 

Zaujímavým bonusom pre čakateľov z radov Slovenskej speleologickej spoločnosti je preplatenie polovice z nákladov na kurz. Čakateľ musí byť organizovaný v jednej z jaskyniarskych skupín v rámci SSS. Túto skutočnosť musí uviesť do registračného formulára na stránke. Ako vysielajúcu organizáciu uvedie jaskyniarsku skupinu v ktorej je čakateľom.

Viac o jaskyniarskej škole a prípadnej registrácii sa dozviete na stránke www.speleoskola.sk . Záväzné prihlášky prijímame do 10.8.2021, prípadne do naplnenia max počtu frekventantov.

Za tím Speleoškoly – Alexander Lačný a Peter Magdolen

Foto: Michal Ševeček, Pavol Staník, Tomáš Lánczos

Prečítajte si, ako vnímal speleoškolu jeden z frekventantov:

hiking.dennikn.sk/ar/4739/speleoskola_2017_kosarisko_male_karpaty.html