Na Liptov prichádza jar, čas opekačiek a aktívneho prieskumu…

Banské stavby – odštepný závod OS Ružomberok 🙂

Facebook galérie speleoRK