, Pohľad do hlbín Zeme

Pohľad do hlbín Zeme

 Pozývame Vás na výstavu Pohľad do hlbín Zeme, ktorú môžete nav*****viť v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v dňoch od 16. januára do 29. februára 2020. Zároveň Vás pozývame na vernisáž výstavy, ktorá sa bude konať dňa 16. januára 2020 o 15.00 hod. v priestoroch múzea. Súčasťou vernisáže bude prednáška doc. RNDr. P. Bellu, PhD., zamestnanca ŠOP SR – Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši.

       Výstava je zameraná na mnohoaspektovú prezentáciu podzemných priestorov z pohľadu praktického jaskyniarstva, geológie, zoológie, paleontológie, klimatológie, archeológie, histórie a ďalších vedných odborov. Poukazuje na zásadné hodnoty nachádzajúce sa v jaskyniach, ktoré však nie sú na prvý pohľad zjavné a ktoré nemožno odhaliť bežnou návštevou jaskyne. Rozširuje tak nevšedné informácie o tajomstvách ukrytých v podzemných priestoroch  a nabáda k ochrane tohto tajuplného jaskynného sveta.

       Tešíme sa na Vašu návštevu.

, Pohľad do hlbín Zeme