, Spoločné Moravsko – Slovenské jaskyniarske stretnutie na Liptove

Spoločné Moravsko – Slovenské jaskyniarske stretnutie na Liptove

Autor : Miroslav Jurečka


Spoločné Moravsko – Slovenské jaskyniarske stretnutie na Liptove

Jaskyne + Wellness + Montanistika > Dobrá nálada 🙂

Par momentiek

lnk.sk/osLZ (skratený link)

Viac fotiek na Facebooku Oblastnej skupiny Ružomberok

Jaskyne – Wellness – Montanistika > Dobrá nálada 🙂

Uverejnil používateľ Oblastná speleologická skupina Ružomberok Nedeľa 25. novembra 2018

, Spoločné Moravsko – Slovenské jaskyniarske stretnutie na Liptove

Email: Miroslav Jurečka