, Prieskum jaskýň na Čiernom kameni – stolová hora Veľkej Fatry

Prieskum jaskýň na Čiernom kameni – stolová hora Veľkej Fatry

Autor : Miroslav Jurečka > OS Ružomberok


Prieskum jaskýň na Čiernom kameni – stolová hora Veľkej Fatry

Čierny kameň – 1479 m n. m. – 10. najvyššia hora Veľkej Fatry – načo chodiť do Venezuely, keď stolovú horu plnú endemitov máme aj u nás… Jaskyňa ČeKa objavená! Jeden z najfotogenickejších kopcov Veľkej Fatry. Ostrý bralnatý kopec Čierny kameň je jedným z najznámejších vrchov Veľkej Fatry a pre bežného človeka je neprístupný. Svojím skalistým charakterom ostro kontrastuje s okolitými šírymi hoľami, vďaka čomu je neprehliadnuteľný. Čierny kameň je jedným z pozoruhodných fenoménov Veľkej Fatry. Trosky chočského príkrovu budované vápencami a dolomitmi sa zachovali na hladko modelovanom tektonickom nadloží krížňanskej série, s ktorou tak prudko kontrastuje. Tieto izolované vápencové skaly alebo sústavy skál vytvárajú prostredie, kde sa zachovala pozoruhodná fauna a flóra a kde možno pozorovať zaujímavé geologické javy, predovšetkým gravitačný pohyb vápencových brál so vznikom hlbokých priepasťových rozsadlín. Najzaujímavejším fenoménom rezervácie sú vzácne pralesovité porasty. Na tomto jedinečnom horskom „ostrove“ rastie približne 400 druhov rastlín s bohatým zastúpením ohrozených alebo endemických druhov. Severozápadný svah Čierneho kameňa, vo výške od 1200 do 1480 m tvorí územie štátnej prírodnej rezervácie. Bola vyhlásená v roku 1964 s cieľom ochrany pralesovitých porastov… “Tu zlého človeka nestretneš, nemá tu ísť po čo!”

lnk.sk/cfCX

Čierny kameň – 1479 m n. m. – 10. najvyššia hora Veľkej Fatry – načo chodiť do Venezuely, keď stolovú horu plnú…

Uverejnil používateľ Oblastná speleologická skupina Ružomberok Nedeľa 14. októbra 2018

, Prieskum jaskýň na Čiernom kameni – stolová hora Veľkej Fatry

Email: Miroslav Jurečka > OS Ružomberok