, Hlasovanie pre projekt – Lezenie pre každého – Rozlomity Košice

Hlasovanie pre projekt – Lezenie pre každého – Rozlomity Košice

Pre telesne znevýhodnené deti vedieme krúžok Terapia lezením. Potrebujeme však pre ne pripraviť lezecké trasy z rôznych úchytov tak, aby pokryli čo najširšiu škálu pohybov a deti mohli precvičovať cviky znižujúce ich pohybové disfunkcie. Táto aktivita je v rámci Slovenska jedinečná a vďaka nej dosahujeme u detí výborné výsledky nielen v oblasti fyzického zdravia, ale znižujeme aj ich psychické problémy a zlepšujeme socializáciu. V našom lezeckom centre, žiaľ, nemáme dostatok špeciálnych úchytov na vykonávanie všetkých potrebných cvikov. Z grantu by sme ich chceli zakúpiť.

Linka na Hlasovanie, treba počkať na sms a potvrdiť hlas kódom.

, Hlasovanie pre projekt – Lezenie pre každého – Rozlomity Košice