, V Krásnohorskej jaskyni sa budete cítiť ako praví jaskyniari

V Krásnohorskej jaskyni sa budete cítiť ako praví jaskyniari

Krásnohorská jaskyňa nie je bežná komerčná jaskyňa. Je to jaskyňa, v ktorej sa na chvíľu budete cítiť ako praví jaskyniari. Dovnútra pôjdete po lane a svietiť si budete čelovkou na prilbe.

Slovenský kras je národný park výnimočný vysokým výskytom jaskýň. Tie sú spolu s maďarskými jaskyňami Aggtelekského krasu zapísané na zoznam UNESCO od roku 1995.

Slovíčko „kras“ označuje vápencové oblasti, v ktorých bola vplyvom vetra a vody krajina „obnažená“. Do porušenej horniny presakovala voda, ktorá tu pri vhodných podmienkach vytvorila jaskyne.

zdroj: relaxmagazin.sk/2021/08/23/v-krasnohorskej-jaskyni-sa-budete-citit-ako-pravi-jaskyniari-zazitok-je-autenticky/?fbclid=IwAR1Pki6j5V6jtkEDVlrtav00vtJixQ7x49lemk212MHuVj9iQ4suDZFJgSo

, V Krásnohorskej jaskyni sa budete cítiť ako praví jaskyniari