, Mokra diera a Sucha diera prepojená pod vodnou hladinou

Mokra diera a Sucha diera prepojená pod vodnou hladinou

Autor : Jano


V časovej tiesni uverejňujem predbežne krátku správu z úspešnej akcie, kde sa nám podarilo prepojiť Mokrú dieru a Suchu dieru pod vodnou hladinou.

Dá sa napísať, že to bol deň v znamení trojky ( 3 ), bolo 23.7.2021, bol to môj 3 ponor v Mokrej diere, v tento deň potápali v Mokrej diere 3 potápači, po 3 rokoch som opäť potápal plnohodnotne z druhým potápačom ( buddy G.Guttmann ) v jaskyni. Po predošlom ponore ( môj druhý ponor v Mokrej diere s trápením ) som sa rozhodol doladiť, vylepšiť niektoré veci a aj som stanovil nový plán na prieskum. Neutrálne vyváženie zadnej štvrtej fľaše, vodotesné zapuzdrenie Piepsu ( lavínový vyhľadávač ), prieskumné zariadenie ( kamera, svetlo, potápačský PC z pozitívnym vztlakom ).

Plán ponoru bol, že prídeme na rozdeľovací, kotviaci bod vodiacich šnúr v hĺbke -10m a dĺžke cca 200m od ponorenia, kde odložím postupovú fľašu a fľašu pre návrat späť, potom mi zostanú len dve fľaše, na každom boku jedna, pre zníženie môjho výškového profilu a ľahšieho prieniku, prieskumu. Následne som sa mal presunúť do najplytšieho miesta -4m, kde viedla tenšia vodiaca šnúra. Z tohto miesta bolo treba vykonať zdokumentovanie možného priestoru vypustením prieskumného zariadenia na hladinu a následne vypustiť vodotesne zapuzdrený Pieps, kvôli presnej lokalizácií bodu možnej hladiny a zameranie vzdialenosti od možnej hladiny na povrch. Táto činnosť mi mala trvať cca 15 minút, potom som sa mal vrátiť k kotviacemu bodu dvoch šnúr a urobiť prieskum, prienik po hrubšej šnúre, ktorá viedla k prúdnici, hlavnému toku vyvieračky Mokrá diera.

Plán sa celkom nedal dodržať, lebo ma zaujala odbočka, chodba na ľavej strane v hĺbke cca -9m pod najplytkejším miestom v jaskyni, ktorú prebádam, keď sa budem vracať zo stanoveného plánu. Náš plán, zámer sa mi podarilo realizovať iba na 50% v tomto mieste. Na spiatočnej ceste uväzujem novú vodiacu šnúru z 30m cievky a prenikám do novej chodby, po náročnejšom prechode priestormi jaskyne sa dostávam do väčšieho priestoru, kde vidím periférne po pravej strane inú vodiacu šnúru, ktorá smerovala smerom dopredu predo mňa. Moje prvé myšlienky, ktoré mi preleteli hlavou: „ kto tu mohol natiahnuť túto vodiacu šnúru, v ktorej jaskyni to môže byť, čo to bolo za potápača “, mozog sa mi dostatočne ustálil až keď som zbadal označenú šnúru vzdialenosťou 20m a v diaľke sa vynárala známa skala, kde som pred dvomi rokmi vyviazal vodiacu šnúru zo Suchej diery v 1. sifóne. Takto sa prepojili dve jaskyne Mokra diera a Sucha diera popod hladinou.

Podrobnejší popis, priebeh z celej akcií sa budem snažiť spracovať, zverejniť čo najskôr, zatiaľ prikladám spracované videá a jedno celistvé opísané video, ktoré vypracoval spolu potápač, zúčastnený na prepojení Gabriel Guttmann, predbežnú mapu prepojenia, pamäťové náčrty a odkaz na článok zo Suchej diery, treba si pozrieť video Ponor v l sifóne od 4:04 minúty. Zatiaľ ďakujem aj všetkým priamo, alebo nepriamo zúčastneným, zainteresovaným osobám, ktoré nám pomáhajú dosiahnuť neuveriteľné výsledky v prieskumoch pod hladinou v jaskyniach.

 

Jano

nasledujúce video treba pozerať od 4:04 minúty

link na daný článok o Suchej diere: blog.sss.sk/2019/09/02/sucha-diera-ponor-v-i-sifone-do-hlbky-216m-pod-hladinou/

 

, Mokra diera a Sucha diera prepojená pod vodnou hladinou , Mokra diera a Sucha diera prepojená pod vodnou hladinou , Mokra diera a Sucha diera prepojená pod vodnou hladinou , Mokra diera a Sucha diera prepojená pod vodnou hladinou , Mokra diera a Sucha diera prepojená pod vodnou hladinou , Mokra diera a Sucha diera prepojená pod vodnou hladinou , Mokra diera a Sucha diera prepojená pod vodnou hladinou , Mokra diera a Sucha diera prepojená pod vodnou hladinou

Email: Jano Blaho

One thought on “Mokra diera a Sucha diera prepojená pod vodnou hladinou

Comments are closed.