stretnutie, CUC-Bratislava, prednášky,, Vo Vertikálach Velebitu.

Vo Vertikálach Velebitu.

Vo štvrtok 13.2.2020 sa pod hlavičkou organizátora CUC-Bratislava pre záujemcov o jaskyne uskutočnilo ďalšie stretnutie tentoraz s názvom Vo Vertikálach Velebitu. Aj v tomto prípade sa jednalo o verejné stretnutie, kde sa zišlo 16 ľudí. I napriek tomu, že stretnutie je organizované v Bratislave, opäť bolo prítomných aj niekoľko účastníkov žijúcich mimo Bratislavy. Prišlo aj zopár priamych účastníkov expedícií vo Velebite ako napr. Janko Vykoupil, Marcel Griflík alebo sám prednášajúci Branislav Šmída zo Speleoklubu Univezrity Komenského v Bratislave (SUK), ktorý bol najčastejším účastníkom pôsobenia vo Velebite.

Po privítaní prítomných Norom Lackom, úvodnú krátku diskusiu s prítomnými a zamyslením sa nad významom vzdelávania pre prospech jaskyniarskej činnosti a samotného jaskyniara aj z pohľadu histórie, viedol Miroslav Zverka z Oblastnej skupiny Jána Majku (OSJM) a ukončil ju prezentáciou pripravených školení Jaskyniarskej školy pre rok 2020.

Následne prevzal slovo Branislav Šmída. Postupne prísediacim priblížil dianie na jednotlivých expedíciách vo Velebite s tým, že na priebeh a dobrodružné príhody spomínali aj prítomní účastníci expedičných výprav, ktorí svojimi spomienkami obohatili bohatú objaviteľskú aj prieskumnú činnosť a objasnili množstvo sprievodných aktivít. Vyprávané milé aj nebezpečné príhody a zažité dobrodružstvá boli dopĺňané fotografiami vytvorenými priamo v teréne počas akcií. V prednáške sa spomínala základná geologická stavba skúmaného územia Velebitu, geomorfológia aj hydrogeológia. Ale prezentovaná a priblížená bola aj náročnosť aktivít SRT v hlbokých priepastiach, pretože niektoré šachty dosahovali hĺbku cez 250 m.

Vyzdvihnutá bola aj pracovná činnosť v priepastiach pri snahe o ďalšie prieniky a objavy. Spomenutá bola aj súčasnosť nedávnych prieskumov v oblasti Velebitu vrátane speleopotápačských pokusov jednotlivých skupín. A počas stretnutia účastníci nezabudli spomenúť a uctiť si tých, ktorí už medzi nami nie sú.

Prítomní si v priebehu prednášky mohli prelistovať knihu SPELEOLOGIJA venovanú jaskyniarskej a speleologickej činnosti od chorvátskych kolegov. V rukách si mohli obzrieť pomôcky na meranie a zapisovanie, ktoré priamo používali účastníci počas expedícií, napríklad taký TOPOFIL VULCAIN – vyskúšanie si jeho funkčnosti počas prednášky stálo za to.

Po ukončení programu a diskusii o pripravených školeniach Jaskyniarskej školy pre rok 2020 sa dohodli prítomní na tom aby stretnutia CUC-Bratislava priamo podporili Jaskyniarsku školu. Počas záverečnej voľnej diskusie sa spomínalo na krásne jaskyniarske časy. Najbližšie stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 12.3.2020 o 19.00 hod v Bratislave, Hviezdoslavovo nám 18, VŠVU.

Pre CUC-Bratislava napísal 15.2.2020 Miroslav Zverka