lezecké, dni, SRT, jednolanová, technika,, Lezecké dni SRT v Slovenskom krase 2019 – Krátka správa

Lezecké dni SRT v Slovenskom krase 2019 – Krátka správa

Po dlhodobo avizovaných ohlasoch od jaskyniarov o záujem usporiadať sústredenie jednolanovej techniky (ang. Single Rope Technique), prebehli pod vedením Tomáša Fussgängera Lezecké dni SRT v Slovenskom krase v termíne  27.–29.9.2019. Už vopred Tomáš avizoval, že celkový priebeh bude prispôsobený nahláseným účastníkom a že vďaka priateľskej odozve skúsených a jaskyniarsky zdatných SRT lezcov zo Slovenska, (vrátane ich expedičných skúseností zo zahraničia) je možné pripraviť bohatý program určený od začínajúcich jaskyniarov až po expedičných lezcov. Záujemcovia z Jaskyniarskej školy tak dostali ďalšiu príležitosť ako obohatiť svoje skúsenosti s pohybom po vertikálnych jaskynných úsekoch aj so zdolávaním priepastí. Ale predovšetkým získali príležitosť prakticky si osvojiť návyky SRT v reálnom prostredí v lokalitách Slovenského krasu.

Stretávanie prvých účastníkov prebiehalo už 26.9.2019. A od rána 27.9.2019 do 13.00 prebiehalo školenie základov a previerky toho ako na tom jednotliví účastníci sú. To si osobne skontroloval a odcvičil Tomáš Fussgänger, ktorý má bohaté skúsenosti z SRT nadobudnuté či už počas expedícií alebo jeho lezeckých výprav v zahraničí, nezabúdajúc na jeho stále sa rozširujúce lezecké aktivity v Slovenskom krase. V poobedných hodinách po vystrojení priepasti Veľká Žomboj prebiehalo praktické cvičenie kde účastníci museli správne nastúpiť na lano, zostúpiť po kotviaci bod, prejsť ním a zlaniť na dno priepasti. Potom vystúpiť po lane, opäť zdolať kotviaci bod a dostať sa bezpečne na povrch. Nad každým krokom starostlivo dozerali skúsení lezci, ktorí začínajúcim pomáhali a radili ako to robiť efektívne a bezpečne.

lezecké, dni, SRT, jednolanová, technika,, Lezecké dni SRT v Slovenskom krase 2019 – Krátka správa
Vľavo pred zostupom do priepasti, v strede Veno Kindernay pri istení a vpravo výstup účastníkov kurzu SRT z Veľkej Žomboje.
© 2019 Miroslav Zverka, Jaskyniarska škola

V piatok večer sme boli na základni (speleodomec Speloklubu Cassovia) poctení významnou návštevou Olinky a Ferka Miháľových, pričom Olinka nám počas prednášky priblížila akciu v roku 1990, pri ktorej zlanila do svetoznámej priepasti PROVATINA (obria supervertikála -400 m) nachádzajúcej sa na planine Astraka, území Grécka a zároveň si prítomní mohli dôkladne pozrieť reálne lezecké pomôcky priamo z tej doby, ktoré nám v rámci spestrenia prednášky priniesla na ukážku (napr. pozoruhodnú zlaňovaciu „brzdu“ Rappel-Rack s valčekmi).

lezecké, dni, SRT, jednolanová, technika,, Lezecké dni SRT v Slovenskom krase 2019 – Krátka správa
Počas prednášky Oľgy Miháľovej PROVATINA. Vpravo mapa priepasti PROVATINA (1976 rok).
© 2019 Miroslav Zverka, Jaskyniarska škola

Nasledovala prednáška od Tomáša Fussgängera o SRT zostupe v roku 2019 do slávneho francúzskeho systému Gouffre Berger, kde sa podarilo uskutočniť slovenský ženský rekord. Na zostupe 23.7.2019 sa podieľali dvaja členovia OSJM – Mirka Konkoľová a Miroslav Vávra s dosiahnutou hĺbkou -800 m a dvaja členovia HKŠS – Tomáš Fussgänger a len 22 ročná Barbora Miškeje, ktorá dosiahla v rámci zostupu až -1100 m. Barborka tak stanovila nový ženský, hĺbkový slovenský rekord. Za 23 hodín Non-stop akcie dosiahli výstup 24.7.2019 v doobedňajších hodinách o 10.20 hod. Barborku pripravoval na zostup osobný tréner Juraj Kankula ml. a z HKŠS Tomáš Fusggänger.

lezecké, dni, SRT, jednolanová, technika,, Lezecké dni SRT v Slovenskom krase 2019 – Krátka správa
Účastníci Gouffre Berger 23.7.2019 zo Slovenska. Vpravo prezliekanie sa do neoprénov -640 m.
© 2019 Tomáš Fussgänger, HKŠS

Ako ďalší večerný príspevok nasledovala analýza reálnosti filmových záberov z tvorby producenta Jamesa Camerona v dobrodružnom jaskyniarskom thrilleri „Sanctum“ (2011) pričom prísediaci účastníci tento film rozoberali aj v rámci psychologickej záťaže pri expedičnej speleológii, ale aj z pohľadu nebezpečných situácií, ktorými skúsenejší prešli počas svojej jaskyniarskej činnosti. Dôraz analýzy bol kladený na vplyv a pôsobenie vnemov pri zhoršujúcej sa psychickej a fyzickej pohody účastníkov počas incidentov, hlavne pri strácajúcom tepelnom a fyzickom komforte, pri stave ohrozenia. Teda preberali sa všetky aspekty, ktoré psychicky ovplyvňovali účastníkov incidentov.

V sobotu doobeda sa základného nácviku a previerky zúčastnili ďalší účastníci. Okrem základov  techník lezenia a prekonávania kotviacich, či spojovacích bodov,  prebiehalo opakovanie viazania uzlov určených pre rôzne smery zaťaženia, prípadne ich náhrady. Počas doobedia nás nav*****vili priatelia, ktorí sa prišli pozrieť na priebeh cvičenia a prehodiť pár slov o SRT a jeho vývoji pri jaskyniarskom bádaní za posledných 15 rokov. Boli to zaujímavé a príjemné diskusie, ktoré boli spestrením predovšetkým pre aktívnych účastníkov Lezeckých dní. V popoludňajších hodinách na nás čakala opäť lokalita Veľká Žomboj. K nej sa pridala aj Malá Bikfa, kde si účastníci mohli vyskúšať prieskumné expedičné zlaňovanie a opätovné zakladanie chráničky na lano. Aj tento nácvik priniesol veľa praktických skúseností a odpovedí na niekoľko otázok účastníkov.

lezecké, dni, SRT, jednolanová, technika,, Lezecké dni SRT v Slovenskom krase 2019 – Krátka správa
Vľavo opakovanie si viazania uzlov. V strede prechod cez medzikotvenie vo vstupnej časti priepasti, vpravo výstup.
© 2019 Miroslav Zverka, Tomáš Fussgänger, Jaskyniarska škola

Vo večerných hodinách sme sa stretli s ďalšími priateľmi a poctili nás návštevou aj také osobnosti slovenského jaskyniarstva akými je napr. pán doc. Zdenko Hochmuth. Jeho prednáška o Histórii speloalpinizmu a bádania v hlbokých priepastiach nie len na Slovensku s prinesenou ukážkou historického vybavenia (gibbsy, boggibsy, zlaňovacia dvojkladka) a literatúry doslova zastavovali dych prítomným mladým účastníkom podujatia! A najväčším prekvapením tohto dňa pre všetkých účastníkov bolo Zdenkove pozvanie na obhliadku horných častí jaskyne Skalistý potok, ktoré si v priebehu nasledujúceho dňa môžu obzrieť všetci záujemcovia týchto Lezeckých dní. A je známe, že v Skalistom potoku ešte veľa jaskyniarov zo Slovenska nebolo, takže to bola pre účastníkov už v tejto chvíli doslova senzácia.

lezecké, dni, SRT, jednolanová, technika,, Lezecké dni SRT v Slovenskom krase 2019 – Krátka správa
Vľavo Zdenko Hochmuth v priebehu prednášky o histórii začiatkov Speleoalpinizmu, začiatky jednolanovej techniky v rámci Slovenskej republiky a pri zahraničných expedíciách.
© 2019 Miroslav Zverka, Jaskyniarska škola


Po prednáške nasledoval expedičný film „Tepuy“ od Paľa Barabáša z roku 2006 (K2 studio s.r.o.), ktorý osobne komentoval a odpovedal na zvedavé otázky sledujúcich doktor Braňo Šmída, priamy účastník expedície. Preberala sa téma prípravy expedície, samotný priebeh aj vopred plánovaná činnosť jednotlivých skupín aby bola expedícia úspešná. Veľkosť jaskynných priestorov a celej oblasti pôsobenia expedície s minimálnym možným postupov vpred pre náročnosť terénu mátala niektorých sledujúcich až do neskorých večerných hodín.

V Nedeľu ráno sa 10 účastníkov Lezeckých dní vybralo v sprievode Stana Danka na exkurziu horných častí do jaskyne Skalistý potok. Prešli úvodným dlhým aj celkom „napínavým“ traverzom nachádzajúcim sa nad monumentálnou studňou v jaskyni (asi všetkým je dobre známa fotografia na obálke Spravodaja 1/2008). Po tomto emočnom zážitku nasledovalo ešte nahliadnutie do spodných častí jaskyne, ktoré vďaka nízkej hladiny podzemnej vody bolo možné realizovať do hlbších častí jaskyne od vstupnej štoly. 

lezecké, dni, SRT, jednolanová, technika,, Lezecké dni SRT v Slovenskom krase 2019 – Krátka správa
Vľavo prekonávanie traverzu nad veľkou studňou v Skalistom potoku, Vpravo účastníci pri prvom sifóne v Skalistom potoku. 
© 2019 Miroslav Zverka, Branislav Šmída, Jaskyniarska škola


Pre tých najvytrvalejších bola na nedeľné poobedie pripravená akcia vo Veľkej Bikfe. Zlanenie, prechod cez spojovací uzol dvoch lán a monumentálny priestor vo vstupnej šachte dali peknú nedeľnú bodku za Lezeckými dňami SRT v Slovenskom krase.

lezecké, dni, SRT, jednolanová, technika,, Lezecké dni SRT v Slovenskom krase 2019 – Krátka správa
Vľavo jazierko vo Veľkej Bikfe. Vpravo výstup vstupnou šachtou.
© 2019 Tomáš Fussgänger, Jaskyniarska škola


Veľkú časť účastníkov tvorili ľudia z Hájskeho klubu športovej speleológie a následne účastníci ďalších klubov. Poďakovanie patrí aj Speloklubu Cassovia za poskytnuté priestory speleodomcu a prítomným prednášajúcim Oľge Miháľovej, Zdenkovi Hochmuthovi, Braňovi Šmídovi, Stanovi Dankovi za sprievod v Skalistom potoku a predovšetkým Tomášovi Fussgängerovi, ktorý okrem vlastného príspevku z Gouffre Berger 2019 zabezpečil pre účastníkov všetko potrebné, čo si takéto podujatie vyžadovalo: ubytovanie, prezentačnú techniku, transport k lokalitám (autá), vrátane vystrojenia lokalít pričom zabezpečil aj finančné krytie akcie. Poďakovanie za podporu a pomoc pri akcii patrí aj Jankovi Tajbošovi a Venkovi Kindernayovi z HKŠS, ktorí pomohli s čím bolo treba a v priebehu Lezeckých dní približovali prítomným históriu prieskumov priepastí v Slovenskom krase a nezabudli ani na veselé príhody – vytvárali tak príjemnú atmosféru. Poďakovanie patrí aj ďalším členom HKŠS, ktorí pomohli pri organizovaní akcie a zabezpečili hladký priebeh podujatia.


Úvodný kurz do jednolanovej techniky, ktorý prebehol s podujatím Lezeckých dni SRT v Slovenskom krase v rámci Jaskyniarskej školy je úspešne za nami. Zúčastnilo sa ho 23 ľudí a podporili ho 4 hostia a ďalší priatelia. Ako organizátori sa tešíme, že je aj túto aktivitu záujem, a potešili nás aj ohlasy, ktoré sme dostali po prebehnutí jednotlivých školení.
V súčasnosti pripravujeme ďalšie podujatie pre následné osobné zdokonaľovanie sa v jednolanovej technike a záujemcovia sa môžu stretnúť aj počas ďalších sprievodných akcií v priebehu celého roka, akými sú napr. Hirkolezení v Košiciach, alebo následné Lezecké dni SRT v Slovenskom krase a priebežné sústredenia klubov ohľadom SRT prebiehajúce v Slovenskom krase. V prípade otázok a záujmu o aktivity SRT vám viac informácií poskytne kontaktná osoba a  organizátor Lezeckých dní SRT v Slovenskom krase:
Tomáš Fussgänger (HKŠS): +421 944 592 831, hufihu@seznam.cz alebo kontaktná osoba Jaskyniarskej školy: Miroslav Zverka (OSJM): +421 902 852 502, zverka@ovsiste.sk

lezecké, dni, SRT, jednolanová, technika,, Lezecké dni SRT v Slovenskom krase 2019 – Krátka správa
Lezecké dni SRT v Slovenskom krase 2019

Krátka správa v pdf (2,1 MB)


Organizátori Lezeckých dní SRT v Slovenskom krase 2019 z Jaskyniarskej školy (www.osjm.sk):
Hlavný organizátor: Hájsky klub športovej speleológie (HKŠS)
Spoluorganizátori: OSJM, Speleoklub UPJŠ, SUK.
Akciu podporili: Meander Pro, s.r.o., Motor-Car Group

One thought on “Lezecké dni SRT v Slovenskom krase 2019 – Krátka správa

  1. Po trech dnech cekani se stalo neskutecne. Konecne nam ADMIN i kompetentni z nasi SSS schvalili a zverejnili clanek o SRT ve Slovenskem krasu.
    I se zpozdenim ktere nebylo urcite umyslne, Vam dekuji za zverejneni na webu SSS i na FB.
    Je to pro nas az skoro IKONICKE, ze prave v den narozeni spickoveho Slovenskeho speleoalpinisty, clena, Speleo Roznava, zakladatele BADIZERU,clena HKSS a naseho kamarada, Stary Bracho ,Ing.Juraja Kankulu se zverejnil tento maly reportik.?????
    Dekuji vsem i SSS, ze si timto uctila pamatku uz zosnuleho Ing.Juraja Kankulu.
    Mozna by stalo i za uvahu pojnenovat nase SRTcko v Krase jako SRT JURAJA KANKULU.

Comments are closed.