školenia a vzdelávanie, Prieskum – záujem o školenia u členov SSS

Prieskum – záujem o školenia u členov SSS

Autor : Miroslav Zverka


Milé členky a členovia SSS

Podujal som sa na taký malý prieskum. Mám otázku na členskú základňu SSS. Zaujíma ma, či majú niektorí členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti záujem o odborné školenia z oblasti speleológie vďaka čomu by si mohli zvýšiť svoju odbornosť, rozhľad v jaskyniarstve a vykonávať tak svoju činnosť ešte efektívnejšie. Jednalo by sa napríklad o školenia s možnosťou dosiahnutia rôznych úrovní, stupňov. Ako príklad uvediem možné oblasti školení:
– geológia (štruktúrna geológia, morfológia, stratigrafia, petrológia),
– hydrológia,
– speleobiológia,
– mapovanie,
– speleopotápanie,
– jednolanová technika,
– technická (pracovná) činnosť v jaskyniach,
atď…

Aby sme mali z toho nejaký rozumný výstup bolo by vhodné aby sme za každý klub (Oblastnú skupinu) zistili počet záujemcov pre konkrétnu oblasť školenia, oblasť mimo hore uvedených je pochopiteľne podľa návrhov možné ešte rozšíriť. Ja by som potom vami zaslané počty a záujmové oblasti pridal do tabuľky a tú by som tu následne zverejnil. Skúste sa teda zástupcovia, predsedovia klubov či jednotlivci vyjadriť za klub (OS) komentárom pod týmto príspevkom alebo aj mne osobne na z_miroslav@ovsiste.sk do 30.11.2018. Ja priebežne spracujem zaslané počty do tabuľky.
Ako ste si správne všimli, neriešime teraz formu, priebeh školení, ale len prvotný záujem i keď pochopiteľne, aj forma a priebeh sú veľmi dôležité.

Ďakujem vám vopred za spoluprácu aj vaše pochopenie a čas venovaný tomuto prieskumu

Miroslav Zverka
0902 852 502
z_miroslav@ovsiste.sk
Oblastná skupina Jána Majku
www.osjm.sk

školenia a vzdelávanie, Prieskum – záujem o školenia u členov SSS

Email: Miroslav

2 thoughts on “Prieskum – záujem o školenia u členov SSS

Comments are closed.