SpeleoFilmFestival 2018

Autor : http://speleofilmfestival.eu/

Váš príbeh … Vaša jaskyňa … Vaša voľba … Všetci jaskyniari sú
vitaní! _

Ukážeme filmy, ktoré vytvorili jaskyniari ako Vy z celého sveta.

speleofilm.JPG

Email: Michal