Kečovské vyvieračky 27.–30.7.2018

Oblastná skupina Jána Majku (OSJM) v termíne 27.–30.7.2018 uskutoční ďalšiu pracovnú akciu v oblasti Kečovských vyvieračiek I, II a III. Týmto vás pozývame k spolupráci. Záujemcovia sa môžu hlásiť u predsedu OSJM: Zbyněk Valenta
Mobil: +421 948 383 178
E-mail: zvcave@email.cz
Web: www.osjm.sk/index_2015.php

, Kečovské vyvieračky 27.–30.7.2018, Blog členov SSS

Email: Miroslav