, Prieskumná vychádzka k Limbašskej vyvieračke ?

Prieskumná vychádzka k Limbašskej vyvieračke ?

Autor : Jano


Z rôznych zdrojov sa dozvedáme rôzne informácie ohľadne jaskýň, vyvieračiek, ktoré riešime, máme v úmysle riešiť, ale už poučený z minulosti, že nie všetky informácie sú relevantné, tak si ich radšej preveríme osobne sami ?

Dozvedeli sme sa, že Limbašská vyvieračka pomaly vysychá, čiže padá, klesá vodná hladina a pri nízkom stave vody by bola možnosť pracovať v suchých podmienkach viacerým zúčastneným na pracovnej akcii „ Objasnenie pokračovania v tejto vyvieračke “. Len treba preveriť skutočný, aktuálny stav vo vyvieračke. Preto sme sa rozhodli zistiť či získane informácie sú adekvátne na zorganizovanie plnohodnotnej pracovnej činnosti v tejto lokalite, lebo stačí zmena počasia, stav hladiny sa obratom zmení a potom sa ťažko improvizuje, hľadá náhradná práca v tejto oblasti. Bola to cca 3,5 hodinová krásna, polo náročná prechádzka v chladnom počasí, kde sme boli limitovaní časom, kvôli dodržania chlapského slova, kedy treba prísť domov ? a mne to v danej zistenej situácií tiež padlo vhod ( tiež sa vyskytol problém, ktorý bolo potrebné v daný deň vyriešiť ). Naše zistenia sú zachytené vo videu, ktoré si môžete pozrieť a urobiť si svoj názor na danú situáciu. Treba vyčistiť vstup od popadaných kameňov, črepov !!!, ale zas to môže lákať v hojnej účasti rôznych, ľahkovážnych  návštevníkov k nahliadnutiu do útrob vyvieračky a nemusí to dopadnúť šťastne ☹

Preto by som chcel poprosiť rôznych DOBRODRUHOV a KAMIKADZE ( sk.wikipedia.org/wiki/Kamikadze ), aby sa nezahrávali so svojim zdravým, lebo ako ja vždy pripomínam, že Murphy nemusí mať dovolenku a oddych.

 

Report z 2021 pod vody s fotkami nájdete tu: blog.sss.sk/2021/04/05/na-dno-limbasskej-vyvieracky/

Jano

, Prieskumná vychádzka k Limbašskej vyvieračke ? , Prieskumná vychádzka k Limbašskej vyvieračke ? , Prieskumná vychádzka k Limbašskej vyvieračke ? , Prieskumná vychádzka k Limbašskej vyvieračke ? , Prieskumná vychádzka k Limbašskej vyvieračke ? , Prieskumná vychádzka k Limbašskej vyvieračke ? , Prieskumná vychádzka k Limbašskej vyvieračke ? , Prieskumná vychádzka k Limbašskej vyvieračke ? , Prieskumná vychádzka k Limbašskej vyvieračke ? , Prieskumná vychádzka k Limbašskej vyvieračke ?

Email: Jano Blaho